Autodiagnostika

Diagnostika läbiviimine seisneb sõiduki mootori või mõne muu süsteemi tõrke põhjuse määramises arvuti abil või mehhaaniliste meetoditega. Veakoodide alusel saab otsustada, milliseid remonttöid Teie sõiduk vajab, kas kohe või tulevikus.
Sõiduki diagnostika tegemiseks kasutame Bosch tarkvara ning järgmisi seadmeid. 

Seadmed

BOSCH FSA 560  üldtest + 4gaasi analüüs

 • Aku+starteri+kompressioonide analüüs.
 • Süütesüsteemi primaar e.madalpingeahela analüüs.
 • Süütesüsteemi sekundaar e. kõrgepingeahela analüüs.
 • Süütenurga kontroll, seadmine.
 • Sissepritse analüüs:pihusti impulsi kuju,parameetrid, CO sisaldus.
 • Lambda töö analüüs:graafik, pinged, CO sisaldus.
 • Väljaheitegaaside analüüs:CO, HC, CO2, COvrai(arvestuslik), lambda(arv), O2 (hapniku ülejääk) tühikäigul ja suurtel pööretel (3000 rpm).
 • Generaatori analüüs: laadimisgraafik, pinge, voolutugevus.
 • Silindritevaheline võimsuse jaotus(lülitatakse üksehaaval silindrid välja, võrreldakse pöörete muutumist) samas mõõdetakse HC e. põlemata jääkide muutumist.
 • Pöörete kõikumise analüüs tühikäigul,silindrite lõikes, koos sekundaarpinge võrdlusega.

Selle seadmega saab diagnoosida ka vanemaid autosid, millel pole veel suhtlusvõimalust  käsitestritega.

KTS 540 E-Test

 • Ühendumine auto pardaarvutiga, sissepritse versiooni automaatne tuvastamine.
 • Veakoodide lugemine mälust, koodide “snapshot” e. tekke aeg, mis oludes (rpm,temp,).
 • Veakoodide kustutamine mälust.
 • Erinevate andurite parameetrite vaatamine numbriliselt ja graafiliselt.
 • Erinevate juhtelementide töö kontroll simulatsiooni teel (tühikäigu regulaator, paagituulutusklapp, pihustid jne.).
 • Ühendumine teiste juhtplokkidega: ABS, AIRBAG, ILLUMINATION, ASC, ESP, RADIO, COMFORT, IMMOBILAISER, jne. Vastavalt auto tehnilistele võimalustele

BAT 121 akutester

 • Mittekoormav test 12 V käivitusakudele 10 sekundiga Menüüjuhtimisega kasutamine
 • Test on automaatne
 • Selge testi tulemus: aku pinge, käivitusvõimsus ja aku seisund
 • Generaatori test – hinnatakse pinget ja generaatoripinge lainelisust
 • Varta ja ADAC soovitavad

ASNU Classic-01 pihustistend

 • Ottomootori bensiinipihustite kontroll
  • pihustusnivoo kuju
  • pihusti läbivool kindlas ajaühikus ml-tes
  • lekketest
 • Ottomootori bensiinipihustite ultraheliga puhastus
 • NB! Tegeleme ainult madalsurve bensiinipihutitega.
 • Aitame ka veesõidukite bensiinipihustitega.