Privaatsustingimused

Truumu OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

NB! Truumu OÜ teenuseid ja/või veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Mõisted

 1. Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Truumu OÜ kogub ja töötleb eraisikuga sõlmitud lepingu (suulise või kirjaliku) täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 2. Isikuandmete töötlemine on igasugune Truumu OÜ kliendi või veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
 3. Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.
 4. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad Truumu OÜ teenuseid või edastavad Truumu OÜ-le omalt poolt infot mistahes kujul või vormis. Muuhulgas kodulehe lugemine, teenuste tellimine/kasutamine, Truumu OÜ-ga e-maili või telefoni teel ühenduse võtmine.
 5. Teenused on kõik Truumu OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (muuhulgas nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) esitamisel Truumu OÜ-s kohapeal või e-maili teel;
 • veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu saadav info, Google Analytics ja FB Pixel kaudu saadav info;
 • kliendi tagasiside küsitluste või e-kirjade kaudu edastatav info;
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie ruumides, kodulehe või e-maili kaudul;
 • ürituste ja teenuste tegemisel tekkiv foto- ja videomaterjal.

Isikustamata andmete kogumine:

 • Truumu OÜ isiksustamata andmete kogumiseks kasutame nö küpsiseid e. ing. k. cookies.

Küpsiste kasutamine veebilehel

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja, kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks ostukorvi sisu salvestamiseks jms funktsionaalsuste võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Tihti lubavad veebilehitseja vaikesätted küpsiste säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Statistika kogumiseks kasutab Truumu OÜ Google Analytics ja Facebook Pixel teenuseid, kogudes andmeid lehe külastusstatistika kohta. Google Analytics ja Facebook Pixel võib andmeid kasutajate aktiivsuse kohta koguda ka ilma küpsisefaile kasutamata.

Isikustamata andmeid kasutame:

 • Veebilehe külastatavuse statistika põhjal veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks (Facebook Pixel, Google Analytics)
 • Truumu OÜ teenuste parendamiseks ja pidevaks kasutajakogemuse täiustamiseks;
 • turundussõnumite ja -kampaaniate loomiseks.

Isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame koostada kliendile hinnapakkumise, saata tellitud kaupa, anda tagasisidet pakutava teenuse protsessi kohta ning teostada tagasisideuuringuid. Klient, kes ei soovi olla meie tagasisideuuringu loendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Truumu OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele. Kolmanda osapoolena loetakse ettevõtteid, kes osutavad Truumu OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on Truumu OÜ-st tellitud kaupade transport.

Truumu OÜ-s tehtud foto- ja videomaterjali võime avaldada oma ruumides, reklaamidel, kodulehel ja sotsiaalmeedias. Kui klient ei soovi foto- ja videomaterjalil jäädvustatud saada, siis on kliendil võimalik meid sellest teavitada foto-või videomaterjali jäädvustamise hetkel.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu

Truumu OÜ ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelle tegevus ei ole seotud Truumu OÜ teenuse pakkumise ega toimimisega!

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Truumu OÜ säilitab isikuandmeid seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik või seadusest tulenevalt nõutud. Vastavalt seadusele, säilitame raamatupidamisandmeid 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Tagasisideuuringu nimekirjas olevat e-maili aadressi hoiame seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Truumu OÜ rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutajal on igal hetkel õigus:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info (at) truumu.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Vältimaks kasutajate andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult Truumu OÜ-s kohapeal). Truumu OÜ-l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad seadistused oma veebilehitseja seadete alt.

Privaatsustingimuste muutmine

Truumu OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval meie kodulehel. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võta meiega ühendust aadressil info(at)truumu.ee.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.