Seadmed

Sõiduki diagnostika tegemiseks kasutame oma töökojas peamiselt BOSCH testimisseadmeid ja BOSCH ESI[tronic] 2.0 tarkvara.

BOSCH FSA 560 üldtest + 4gaasi analüüs

 • Aku + starteri + kompressioonide analüüs.
 • Süütesüsteemi primaar ehk madalpingeahela analüüs.
 • Süütesüsteemi sekundaar ehk kõrgepingeahela analüüs.
 • Süütenurga kontroll, seadmine.
 • Sissepritse analüüs: pihusti impulsi kuju, parameetrid, CO sisaldus.
 • Lambda töö analüüs: graafik, pinged, CO sisaldus.
 • Väljaheitegaaside analüüs: CO, HC, CO2, COvrai(arvestuslik), lambda(arv), O2 (hapniku ülejääk) tühikäigul ja suurtel pööretel (3000 rpm).
 • Generaatori analüüs: laadimisgraafik, pinge, voolutugevus.
 • Silindrite vaheline võimsuse jaotus(lülitatakse üksehaaval silindrid välja, võrreldakse pöörete muutumist) samas mõõdetakse HC e. põlemata jääkide muutumist.
 • Pöörete kõikumise analüüs tühikäigul, silindrite lõikes, koos sekundaarpinge võrdlusega.

Selle seadmega saab diagnoosida ka vanemaid autosid, millel pole veel suhtlusvõimalust käsitestritega.

BOSCH KTS 560

 • Ühendumine auto pardaarvutiga, sissepritse versiooni automaatne tuvastamine.
 • Veakoodide lugemine mälust, koodide “snapshot” ehk tekke aeg, mis oludes (pöördel ,temp jne) veakood fikseeriti.
 • Veakoodide kustutamine mälust.
 • Erinevate andurite parameetrite vaatamine numbriliselt ja graafiliselt.
 • Erinevate juhtelementide töö kontroll simulatsiooni teel (tühikäigu regulaator, paagituulutusklapp, pihustid jne.).
 • Ühendumine teiste juhtplokkidega: ABS, AIRBAG, ASC, ESP, RADIO, COMFORT, IMMOBILAISER, jne. Vastavalt auto tehnilistele võimalustele.
 • Toetab kõiki tänapäevaseid diagnostikaprotokolle sh interneti-protokolli (DoIP).
 • Võimaldab paralleelset CAN-ühendust ja toetab PassThru ühendusi.

BOSCH BAT 121 akutester

 • Mittekoormav test 12 V käivitusakudele 10 sekundiga.
 • Test on automaatne.
 • Selge testi tulemus: aku pinge, käivitusvõimsus ja aku seisund.
 • Generaatori test – hinnatakse pinget ja generaatoripinge lainelisust.
 • BOSCH, VARTA ja ADAC soovitavad.

ASNU Classic-01 pihustistend

 • Ottomootori bensiinipihustite kontroll
  • pihustusnivoo kuju
  • pihusti läbivool kindlas ajaühikus ml-tes
  • lekketest
 • Ottomootori bensiinipihustite ultraheliga puhastus.
 • NB! Tegeleme ainult madalsurve bensiinipihutitega.
 • Aitame ka veesõidukite bensiinipihustitega.