Tahmafilter / DPF / FAP / Kübemefilter

Tagamaks, et diiselmootori tekitatud heitgaasid oleksid vastavuses tänapäevaste standarditega, paigaldatakse autodele tahmafiltreid. Nagu heal lapsel ikka on ka tahmafiltril mitu nime. Tahmafiltrit nimetatakse ka kübemefiltriks, FAP filtriks ja kõnekeeles on enimlevinud DPF filter. Üldistatult võib öelda, et tahmafiltreid võib kohata Euro 4 heitmenormile vastavatel autodel, kuid alates heitmenormist Euro 5 on auto kindlasti varustatud tahmafiltriga.

Kuidas tahmafilter töötab?

Tahmafilter on auto heitgaasisüsteemi osa, mis eemaldab heitgaasidest tahmaosakesi. Tahmafilter püüab tahmaosad heitgaasidest kinni, säilitab neid endas ja sobival hetkel regenereerimise(põletamise) teel muudab süsinikdioksiidiks. Tahmaosakesi sisaldav heitgaas siseneb DPF filtri kanalitesse, mis on teisest otsast suletud. Filtri kanalite seinad on poorsed ja lasevad heitgaase läbi aga tahmaosakesed püütakse kinni. Tahmast puhastatud heitgaasid väljuvad DPF filtrist. Kinnipüütud tahm kõrvaldatakse filtrist teatud aja tagant regenereerimise teel, et filter aja jooksul ei ummistuks ja filtri töövõime säiliks.

Regenereerimine ehk põletamine

Ajapikku kogunevad mitmed põlemisjäägid filtrisse ning kübemefiltri kanalid ummistuvad. Tahmafiltriga autod on varustatud automaatse puhastusfunktsiooniga ning ideaalses olukorras toimub DPF filtri puhastus ise – kui tahmaosakeste hulk filtris ületab lubatud piiri. 

On kolme tüüpi regenereerimist – passiivne, aktiivne ja sunduslik. Regenereerimine põletab (oksüdeerib) ära tahmaosakesed, mis on kogunenud tahmafiltrisse:

  1. Passiivne regenereerimine – protsess toimub loomulikul viisil. Tekib kui on olnud sobivad sõidutingimused (90km/h 15min. maanteesõitu). DPF filter saavutab sellise sõiduga ise piisavalt kõrge temperatuuri 350…500℃, et põletada ära kogunenud tahma.
  2. Aktiivne regenereerimine – kasutatakse kui DPF filter ei saavuta vajalikku temperatuuri sõidu käigus. Seepärast võetakse kasutusele auto mootoriaju poolt juhitav heitgaaside temperatuuri tõstev protsess. Kui DPF filtris on kogunenud teatud kogus tahma, siis mootori aju alustab ise regereerimise protsessi, mis kestab tavaliselt ca 10min. Heitgaaside temperatuur tõstetakse 500…800℃.
  3. Sunduslik regeneerimine – toimub väga kõrgetel heitgaaside temperatuuridel ja seda protsessi viiakse läbi remonditöökojas auto diagnostikaseadmete abil.

Probleemid tahmafiltriga

Normaalsel maanteesõidu režiimil, mil mootori töökoormus on suhteliselt suur, on tahmafiltri regenereerimine (tühjendamine) kõige efektiivsem ja probleeme esineda ei tohiks. Probleeme võib tekkida kui autot kasutatakse enamus ajast linnasõiduks ja lühikeste 5-10 km lõikude läbimiseks või kasutatakse pikema ajaliselt tahmafiltrile mitte sobivat mootoriõli. Tahmafiltri probleemidest annavad teada hoiatavad märgutuled auto näidikutepaneelis.

NB! Kõrgematel temperatuuridel toimuv regenereerimine, mis toimub aktiivse ja sundusliku protsessi puhul, tekitab DPF filtrisse tuhka ja vähendab filtri eluiga. Tuhka saab eemaldada filtrist füüsiliselt, kemikaalidega või ultraheliga. Vajadusel tuleb aga filter vahetada uue vastu.

Tahmafilter ei ole surematu

DPF filter ei ole mõeldud kahjuks kestma terve igaviku ning vajab mingi aja möödudes suuremat tähelepanu. Reeglina juhtub see – olenevalt sõidukist ja tehtud hooldustest – umbes peale 300 000-400 000 läbitud kilomeetrit.

Peamiseks põhjuseks on põlemisest alles jäänud tuhk, mida lihtsalt ei ole enam võimalik regenereerimis protsessiga välja põletada. Siinkohal on autoomanikel sisuliselt kaks võimalust: soetada uus filter või lasta vana eemaldada.

Tahmafiltrit ei tohi eemaldada

Esimene põhjus on loomulikult see, et sõiduki väljalaskesüsteemi ei tohi muuta ning hiljem võib tekkida probleeme tehnoülevaatuse läbimisel. Tahmafiltri eemaldamine ja mootori juhtmooduli tarkvara muutmine sõiduki tootjatehase etteantud parameetreid muutes on seadusevastane ja Euroopas (sh Eestis) keelatud.

Kuid tahmafiltri eemaldamine võib tekitada probleeme ka sõiduki teistes komponentides. Peale tahmafiltri eemaldamist väheneb sõiduki väljalaskesüsteemis vasturõhk ja see mõjub halvasti turbole. Seoses sellega väheneb turbo kasutusiga märgatavalt ja see vajab peagi välja vahetamist.
Turbo purunemise tagajärjel võib kahjustada saada ka auto mootor.

Enne kui otsustate eemaldada tahmafiltri võtke arvesse, et selle teoga Te aitate kaasa atmosfääri ja keskkonna saastumisele ning kahjustate enda ja kaasliiklejate tervist.

Rohkem lugemist:

Kuidas meie aidata saame?

TRUUMU DIAGNOSTIKAL on olemas vajalikud teadmised ja seadmed sundusliku regenereerimise protsessi läbiviimiseks. Kuid sellest veelgi olulisem on, et tuleb tuvastada põhjus, miks automaatne puhastusprotsess ei tööta või miks tekib tahmaosakesi tavalisest rohkem.