Konsultatsioon

Paljud autoomanikud varem või hiljem puutuvad kokku liiklusregistri ametnikega või tehnoülevaatajatega. Nendega kohtumisel võib jääda segaseks, miks ei antud autole teeliiklemise luba (registreeringut, ülevaatust vms).

  • Probleemid auto või haagise registreerimisel Eestis.
  • Probleemid sõiduki ümberehituse registreerimisel transpordiametis.
  • Ehitasin auto ümber aga kas see ka nõuetele vastab?

Oman pikaajalist kogemust antud valdkonnas ja saan aidata! Soovi korral selgitan, mida tegema peab või võtan edasise asjaajamise enda peale.

Haldusaktid

Tundub, et transpordiametis või tehnoülevaatusel tehtud otsus ei ole õiglane. Transpordiameti ja tehnoülevaatuse poolt väljastatud otsused on haldusaktid. Haldusakti kohta on võimalik esitada 30 päeva jooksul vaie ehk Sa ei pea nõustuma ametniku otsusega! Kui vaja aitan esitada vaide ning palume asja uuesti läbivaadata.

Sageli on probleemide põhjus siiski kommunikatsioonis. Saada mulle oma mure ja otsime lahenduse!

Rait Parve 5649 8851

Metleron OÜ